fredag, juli 01, 2011

AjråDen bidde "lite" djup. Eftersom redan den blå nog är rätt stor för en nyföding så kollade jag hur många maskor som räckte för att göra en lika stor som den blå: 22 m. Nu gör jag på 20 maskor.

Men idén om att göra förkortade varv är strålande. Jag anar dock att det är smart att göra sista varvet, det som sätter ihop första och sista varvet så att änden hamnar i nacken. Då kan man "lätt" nästa till om det blir glest.

Inga kommentarer: